Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch phòng chống mua bán người năm 2019 (21:45 12/06/2019)


HNP - Ngày 7/6, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về thực hiện Tiểu Đề án 2 - Đề án 3 Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: Ít nhất 50% người dân tại các các phường, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến mua bán người. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến Luật phòng, chống mua bán người, các văn bản mới ban hành có hiệu lực liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người, công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cho 100% cán bộ chính quyền, UBMTTQ, các đoàn thể cơ sở và người dân tại các phường trên địa bàn. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. 100% trường hợp đã tiếp nhận phải được tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định nạn nhân, bảo vệ và có nhu cầu thì được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, quận sẽ tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, xóa bỏ mặc cảm, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về.

Rà soát, thống kê số nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn Quận để tiếp cận và hỗ trợ chế độ theo quy định, tổ chức tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Huy động sự tham gia tích cực của UBMTTQ, các đoàn thể xã hội, ban, ngành trên địa bàn tại các phường trong các hoạt động tư vấn, cung cấp kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm. Phổ biến tuyên truyền về hoạt động của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em, với số máy 111, trong đó, có nội dung tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác giới thiệu việc làm, lao động tại nước ngoài. Quản lý người lao động, đặc biệt là người lao động làm việc trong các cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí... dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán người; Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác rà soát, hỗ trợ, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật