Hai Bà Trưng: Tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội (13:36 18/06/2019)


HNP - Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư “về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” tại quận Hai Bà Trưng đã đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt; đã có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, triển khai phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHYT. Hệ thống chính sách, pháp luật về BTTYT từng bước được hoàn thiện, TTHC trong việc giải quyết các quyền lợi cho người dân ngày được cải tiến và rút gọn.

Công tác tuyên truyền về công tác BHXH ngày càng được quan tâm, chú trọng cả về chiều rộng và chiều sâu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ làm, dễ hiểu nhằm chuyển biến nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân, giúp mọi người nắm vững quan điểm của Đảng về chính sách BHYT. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan BHXH quận làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHYT bằng các hình thức phù hợp. Hằng năm, UBND quận thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra kiểm tra các đơn vị trên địa bàn quận, qua đó, tiếp tục phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, Bảo hiểm tự nguyện tới các đơn vị sử dụng lao động.

Nhờ đó, nhóm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động đóng BHXH: Tỷ lệ tham gia tăng qua các năm, năm 2009 có 107.407 người tham gia, đến 31/12/2018 có 140.349 người tham gia, tăng131%, tuy nhiên, tỷ lệ tham gia chưa cao so với số đơn vị (chủ yếu các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa tham gia). Nhóm do tổ chức BHXH đóng và nhóm nçân sách nhà nước đóng: trong đó, đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi đã đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa đến kỳ nhập học đã được cấp thẻ có giá trị đến 30/9 (đối với những trẻ sinh trước), đảm bảo 100% đối tượng tham gia và được cấp thẻ BHYT. Đối tượng hưởng tuất hàng tháng từ trên 80 tuổi đã được cấp thẻ BHYT 100%.
 
Nhóm đối tượng, ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng: Đối với hộ gia đình cận nghèo: Năm 2009 có 693 người tham gia, năm 2014 được ngân sách Thành phố hỗ trợ 100%, năm 2015 đối tượng tham gia giảm còn 481 người, tính đến 31/12/2018 có 334 người tham gia đạt 100% (trừ những người tham gia đối tượng khác, như người có công, cùng tham gia BHXH, BHYT...). Tỷ lệ HSSV tham gia tăng qua các năm và đến năm học 2018 - 2019 tỷ lệ đạt 99,7%. Đặc biệt, nhóm tham gia theo hộ gia đình, do người dân ngày càng tăng. Nếu như năm 2009 mới chỉ có: 8.482 người, đến hết năm 2018 là 50.545 người tham gia (tăng hơn 500%).

Để tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa các TTHC trong việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng; quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo BHXH quận ứng dụng CNTT, giải quyết hồ sơ điện tử để cấp thẻ BHYT cho người tham gia: Các đơn vị chỉ phải nộp hồ sơ (qua giao dịch điện tử hoặc dịch vụ bưu chính) và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. Mọi chi phí dịch vụ bưu chính do BHXH chi trả.

Trong những năm công tác BHXH, BHYT đạt đươc nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là tỷ lệ nợ BHXH, BHYT giảm mạnh qua các năm góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tính đến 31/12/2018, tổng tiền nợ của đơn vị là 74 tỷ 259 triệu đồng, tương đương tỷ lệ nợ là 2,33%. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại 226 đơn vị với sổ tiền nợ 32,7 tỷ đồng, thu hồi 27,1 tỷ đồng (đạt 82,8%).

Ứng dụng CNTT đối với công tác BHYT luôn được Quận uỷ, UBND quận quan tâm chỉ đạo. Đến nay, các TTHC được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và đối tượng thụ hưởng chính sách BHYT, các tổ chức, cá nhân được nhận kết quả giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Chỉ đạo các phòng, ngành chức năng công khai số máy điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức cá nhân về các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, TTHC về BHYT. Bên cạnh đó, ứng dụng CNTT trong các hoạt động, quản lý của ngành, trong quản lý và giải quyết các chế độ BHYT, trong giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia giao dịch hồ sơ qua mạng Internet và giao dịch điện tử, giao nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu điện, qua đó, hoàn toàn chủ động về thời gian nộp hồ sơ không phải mất thời gian gian đi lại; thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lưọng theo tiêu chuẩn ISO; duy trì và củng cố cơ chế “một cửa”, chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính thụ động sang phục vụ, đáp ứng được yêu cầu giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân, rút ngắn được thời gian giải quyết, hạn chế sự chồng chéo trong quá trình giải quyết công việc.

Giai đoạn 2019 - 2021, quận Hai Bà Trưng đặt mục tiêu: Năm 2020, đạt trên 90,1% dân số tham gia BHYT; 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT từ năm học 2019 - 2020; Giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT xuống dưới 2%; Sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW, quận Hai Bà Trưng sẽ chỉ đạo các TCCS đảng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Bảo hiểm xã hội quận triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục những khó khăn hạn chế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, đảm bảo chi an toàn đúng đối tượng, tăng cường công tác khai thác, phát triển đơn vị mới. Đồng thời, đẩy mạnh việc phát triển đối tượng, chống thất thu, khắc phục tình trạng nợ đọng BHYT...; tăng cường kiểm tra việc thực hiện đóng BHXH, BHYT cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện đóng BHYT đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm đối với hành vi trốn đóng, nợ đọng BHYT. Ngoài ra, tăng cường quản lý và giải quyết các chế độ BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người lao động, chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHYT; tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, nhằm đảm bảo quyền lợi của người bệnh và đảm bảo cân đối quỹ BHYT...


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật