Sơn Tây: Công nhận danh hiệu văn hóa cho 39 thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị (21:03 19/05/2019)


HNP - Đó là một trong những hoạt động nổi bật trong công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình của Thị xã Sơn Tây từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, thị xã Sơn Tây đã trao giấy công nhận danh hiệu văn hóa cho 39 thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và khen thưởng cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018. Năm 2019, thị xã có 134/145 thôn, tổ dân phố, khu dân cư; 12 cơ quan đơn vị; 2 phường; 1 xã đăng ký danh hiệu văn hóa.

Về Quy ước văn hóa, Thị xã Sơn Tây đã ban hành quyết định phê duyệt Quy ước tổ dân phố thuộc phường Ngô Quyền. Còn về thiết chế văn hóa, thị xã đã thẩm định hiện trạng 6 nhà văn hóa thuộc tổ dân phố phường Trung Hưng và hồ sơ đầu tư xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Thanh Mỹ; báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng gia đình, thôn (tổ dân phố) văn hóa và nâng cao thiết chế văn hóa cơ sở đến năm 2019.

Trong lĩnh vực công tác quản lý gia đình, Thị xã Sơn Tây đã tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 đến các phòng, ban liên quan và 15 xã, phường.

Ngoài ra, Thị xã Sơn Tây tiếp tục duy trì và thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, Thị xã đã thành lập Đoàn kiểm tra quy tắc ứng xử nơi công cộng tại 15 xã, phường, lồng ghép với kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 và triển khai thực hiện các mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Trong đó, tập trung xây dựng 7 mô hình, về cơ bản đã triển khai rộng rãi đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể và 15 xã, phường. Phát 300 bản tờ in Bộ Quy tắc ứng xử đến từng CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan và yêu cầu niêm yết Bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội tại vị trí làm việc của từng cá nhân.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật