Sơn Tây: 100% lễ hội được tổ chức bằng nguồn xã hội hóa (21:07 19/05/2019)


HNP - Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong công tác quản lý di sản trên địa bàn thị xã Sơn Tây từ đầu năm đến nay và cũng là địa phương của thành phố Hà Nội thực hiện khá tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019 về quản lý di sản, thị xã Sơn Tây đã yêu cầu UBND xã, phường tăng cường công tác quản lý phòng chống cháy nổ tại di tích trên địa bàn. Phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đoàn giám sát HĐND thành phố, Đoàn thanh tra liên ngành thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội kiểm tra công tác chỉ đạo, quản lý tổ chức lễ hội, di tích trên địa bàn thị xã. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã có 60 lễ hội diễn ra. Công tác tuyên truyền về giá trị di tích lịch sử văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội được coi trọng, bước đầu đem lại hiệu quả. 100% di tích nơi thờ tự trên địa bàn đã lắp đặt nội quy, biển hướng dẫn thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đáng chú ý, 100% lễ hội diễn ra trên địa bàn thị xã Sơn Tây được tổ chức bằng nguồn xã hội hóa.

Liên quan đến xếp hạng di tích trên địa bàn, thị xã Sơn Tây đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định nâng cấp xếp hạng di tích Bác Hồ trao cờ “Trung với nước hiếu với dân” cho Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn là di tích cấp Quốc gia. Qua đó, nâng tổng số di tích cấp Quốc gia trên địa bàn thị xã lên 16/74 di tích được xếp hạng. Thị xã Sơn Tây cũng đã hướng dẫn UBND phường Viên Sơn đón nhận Bằng xếp hạng di tích đình - đền - chùa Thiều Xuân, phường Viên Sơn. Phối hợp các đơnvị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích đình Phụ Khang (xã Đường Lâm); nâng cấp xếp hạng cấp Quốc gia di tích đền Măng Sơn (xã Sơn Đông).

Công tác tu bổ, tôn tạo di tích cũng được thị xã Sơn Tây chú trọng quan tâm. Từ đầu năm đến nay, thị xã đã lập tờ trình đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo tu sửa cấp thiết đền Khánh Sơn; thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật đình Thủ Trung, xã Thanh Mỹ; giải quyết đơn xin đúc chuông chùa Ngõ Bắc và chùa Ngọc Kiên, xã Cổ Đông. Kiểm tra mức độ xuống cấp đình Mai Trai, Ái Mỗ ở phường Trung Hưng; hướng dẫn UBND xã Sơn Đông hoàn thiện hồ sơ tu bổ di tích lịch sử văn hóa đình Sơn Đông; yêu cầu xã Sơn Đông hướng dẫn chùa Khai Nguyên lập hồ sơ xây dựng, tạc tượng. Ngoài ra, tổng hợp đề xuất các danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực văn hóa; báo cáo công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thông tin thể dục thể thao trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2019.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật