Gia Lâm triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2018-2020 (15:51 18/05/2019)


HNP - Ngày 16/5, UBND huyện Gia Lâm ban hành Công văn số 114/UBND0TCKH về triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn giai đoạn 2018-2020.

Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020, UBND huyện Gia Lâm yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Huyện và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, tổ chức triển khai quán triệt nội dung Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 23/02/2018, của UBND Thành phố đến CB, CC, VC, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2020: 100% các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ hoặc các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt khác, cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng đến cuối năm 2020.

85% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đến cuối năm 2020; 60% cá nhân, hộ gia đình sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng đến cuối năm 2020.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Kho Bạc Nhà nước, Chi cục Thuế huyện Gia Lâm, hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện trong quá trình triển khai đông bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020: Phát triển thanh toán điện tử và dịch vụ thanh toán bán lẻ; Đẩy mạnh thanh toán điện tử các dịch vụ hành chính công; Bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt,... 

UBND huyện yêu cầu Kho bạc Nhà nước Gia Lâm tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công; thực hiện các khoản chi ngân sách qua thẻ chi tiêu công (Thời gian thực hiện 2018-2020); Tiếp tục mở rộng việc trả lương, thu nhập cho CB, CC, lực lượng vũ trang qua tài khoản cá nhân (Thời gian thực hiện từ năm 2018).

Chi cục Thuế huyện Gia Lâm triển khai toàn địa bàn huyện phương thức nộp thuế điện tử đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Phối hợp với Công an huyện tiến hành thu thuế điện tử đối với thuế trước bạ ô tô, xe máy tiến tới đạt cấp độ 4 (Thời gian thực hiện 2018-2020); BHXH huyện Gia Lâm: Thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT thông qua các phương tiện thanh toán điện tử; đẩy mạnh kết nối với KBNN, các ngân hàng thương mại thực hiện thu/chi trả BHXH đạt cấp độ 4; chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu vào tài khoản cho các đối tượng thụ hưởng (Thời gian thực hiện 2018-2020).

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn giai đoạn 2018-2020 trên hệ thống đài truyền thanh của Huyện và các xã, thị trấn.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t