Đan Phượng: Chuẩn bị tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 (14:03 17/05/2019)


HNP - UBND huyện Đan Phượng vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND, triển khai tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non trên địa bàn huyện là xét tuyển đối trẻ em trong độ tuổi từ năm 2014 đến năm 2018 có hộ khẩu trên địa bàn tuyển sinh. Độ tuổi dự tuyển, trẻ em sinh các năm từ 2014 đến 2018. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7/2019 (với đối tượng trẻ 5 tuổi); tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2019; tuyển sinh bổ sung từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2019 (Đối với các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu được sự cho phép của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện).

Với các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể là bắt đầu từ ngày 26/5 đến ngày 12/7/2019; cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7/2019.

Đối với tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn huyện Đan Phượng, phương thức tuyển sinh là xét tuyển. Đối tượng, trẻ em 6 tuổi (sinh năm 2013). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Độ tuổi dự tuyển lớp 1: Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2013). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi; tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

Còn tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008); học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học. Đối với những trường hợp đặc biệt: Học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Về thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ ngày 1/7/2019 đến hết ngày 3/7/2019; trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7/2019; trực tiếp từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2019; tuyển sinh bổ sung từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2019 (Đối với các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu được sự cho phép của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

* Trước đó, UBND huyện Đan Phượng ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND, triển khai chỉ đạo các kỳ thi và tuyển sinh năm 2019. Đây là cơ sở cho việc đánh giá kết quả dạy và học trong các cơ sở giáo dục, đánh giá công tác chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục; làm cơ sở để chuẩn bị cho người học tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS. Thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh hết chương trình THCS, THPT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t