Chương Mỹ: Cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho 43.596 hộ gia đình (21:01 19/05/2019)


HNP - Huyện Chương Mỹ vừa rà soát kết quả công tác dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Theo đó, đến hết quý I/2019, diện tích đã dồn điền đổi thửa của huyện Chương Mỹ là hơn 10.521ha, bằng 100,75% so với kế hoạch thành phố giao. Theo kế hoạch tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của huyện phải cấp là 44.589 của 30 xã, thi trấn. Đến hết quý I/2019, toàn huyện Chương Mỹ đã kê khai được 44.160/44.589 hộ đạt 99,04%, đã cấp giấy chứng nhận cho 43.596 hộ, đạt 98.72% số hộ đã kê khai.

Đáng chú ý, thực hiện chủ trương của thành phố, huyện Chương Mỹ đã tập trung cho nhiệm vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Đến nay, tổng diện tích đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện là hơn 1.544ha; diện tích chuyển đổi sau dồn điền đổi thửa là hơn 608ha. Trong quý I/2019, toàn huyện đã phê duyệt phương án chuyển đổi đất nội bộ nông nghiệp là hơn 24,8ha…

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Chương Mỹ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã hiện có và thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác chuyên ngành để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống cho nông dân. Cùng với đó, quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của huyện, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm của thành phố; lựa chọn những sản phẩm nông sản tiểu biểu của các xã trên địa bàn huyện để tham gia vào chương trình này.

Huyện Chương Mỹ cũng tập trung xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển nông nghiệp chuyên canh tập trung; đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn ngoài ngân sách nhà nước để nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở để tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng…

Bên cạnh đó, huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, xóa đói, giảm nghèo bền vững gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Tổ chức chỉ đạo xây dựng các hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp về nông thôn tham gia xây dựng nông thôn mới…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật