Huyện ủy Thường Tín tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (20:43 16/05/2019)


HNP - Chiều 16/5, Huyện ủy Thường Tín tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009, của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Huyện ủy Thường Tín khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 38


Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, huyện Thường Tín đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT và quản lý quỹ BHYT. Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện. Tính đến hết năm 2018, toàn huyện có 210.190 người tham gia BHYT, chiếm 85,8% dân số toàn huyện. Trong đó, 100% người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người trên 80 tuổi tham gia BHYT; 91,4% học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện tham gia BHYT.
 
Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc và chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Có biện pháp ngăn ngừa, xử lý việc lạm dụng quỹ BHYT trong khám chữa bệnh. BHXH huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách BHYT trên từng lĩnh vực. Tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhất là phát triển đối tượng tham gia, giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ BHYT đúng đối tượng, đúng quy định; thanh, quyết toán khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT theo quy định. Tính đến hết năm 2018, toàn huyện có 03 cơ sở y tế nhà nước, 01 cơ sở y tế tư nhân tổ chức khám chữa bệnh BHYT; đã khám chữa bệnh BHYT cho 244.663 lượt, trong đó: Khám chữa bệnh BHYT nội trú 127.933 lượt; khám chữa bệnh BHYT ngoại trú 116.730 lượt). Tổng số thu quỹ BHYT là 157.094.545.000 đồng, so với kế hoạch giao đạt tỷ lệ 105%; tổng số chi khám chữa bệnh BHYT gần 51 tỷ đồng, so với dự toán được giao đạt tỷ lệ 97%.
 
Huyện ủy Thường Tín khen thưởng các tập thể, các nhân trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
 
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, huyện đã không ngừng quan tâm chăm lo xây dựng “Người Thường Tín thanh lịch, văn minh”, phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, để mọi người dân Thường Tín đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa quê hương và đất nước. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn định hướng các hoạt văn hóa, giáo dục, khoa học gắn với việc xây dựng, rèn luyện đạo đức, thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Qua thống kê sơ bộ, toàn huyện có gần 87.000 người tập TDTT thường xuyên, đạt 34% tổng số dân; có 14.720 gia đình thể thao, đạt 23% tổng số hộ; có 129 câu lạc bộ TDTT; có 280 người được tham gia đào tạo hướng dẫn viên, trọng tài của các môn thể thao. Có 96% đội ngũ cán bộ văn hóa cấp huyện và công chức văn hóa, xã hội các xã, thị trấn có trình độ đúng chuyên ngành văn hóa, trong đó hầu hết đều có bằng từ đại học trở lên.
 
Tại hội nghị, Huyện ủy Thường Tín đã khen thưởng 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW và Nghị quyết 33-NQ/TW.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t