Hai Bà Trưng triển khai công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (15:50 18/05/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020.

Theo đó, Tuyển sinh vào các trường mầm non theo phương thức xét tuyển. Đối tượng gồm: Trẻ em sinh sống trên địa bàn quận trong độ tuổi đến trường, đảm bảo huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 45%, mẫu giáo đạt trên 99%; duy trì 100% trẻ 5 tuổi đến trường và được học đủ 2 buổi/ngày; đạt ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Riêng trường Mầm non Việt Bun (chất lượng cao) không phân tuyến tuyển sinh.

Số trẻ trong một lớp thực hiện theo quy định tại Điều 13 Điều lệ trường mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5m2 cho một cháu.

Về thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 04/7/2019 đến hết ngày 06/7/2019; Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019; Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019: Các trường tổng hợp, báo cáo số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, tuyển sinh theo phương thức: Xét tuyển. Đối tượng: Trẻ em sinh sống trên địa bàn quận trong độ tuổi đến trường tiểu học đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe vào học lớp 1; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được dự tuyển vào học lớp 6.

Độ tuổi dự tuyển: Lớp 1: Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2013). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Lớp 6: Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008); Những trường hợp đặc biệt: Những HS được học vượt lớp hoặc HS được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi cùa năm hoàn thành chương trình tiểu học; HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định; HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến: Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 03/7/2019; Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 07/7/2019 đến hết ngày 09/7/2019; Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 12/7/2019: Các trường tổng hợp, báo cáo số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến; Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.

Đối với tuyển sinh vào các trường ngoài công lập: Các trường có thể tuyển HS trên địa bàn và học sinh từ các địa bàn khác có nguyện vọng vào học tại trường. Tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của mỗi trường, nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý theo đúng quy định, báo cáo phòng GD&ĐT và UBND quận; Căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, phòng GD&ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường;

Các trường phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của học sinh, CMHS trước khi làm thủ tục nhập học cho HS. Các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định của Sở GD&ĐT. Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 26/5/2019 đến ngày 12/7/2019; cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm điện tử chậm nhất ngày 23/7/2019. Đối với các trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực: Lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý, hoàn thành trước 10/6/2019.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t