Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn lần thứ X (21:02 15/05/2019)


HNP - Trong 2 ngày, 14 và 15/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024).

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới


5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua việc vận động đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát, phản biện xã hội. Từ các phong trào, nhiều cách làm hay, việc làm sáng tạo của MTTQ, các thành viên trên địa bàn đã góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu của huyện đề ra. Kết quả, kinh tế - xã hội địa phương ổn đình và phát triển bền vững, với mức tăng trưởng hàng năm đạt gần 10%. Thu nhập bình quân 1 người hiện nay đạt trên 43 triệu đồng/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành công tác dồn điển đổi thửa trên 11 nghìn hecta, góp phần tích cực trong phát triển sản xuất nông nghiệp, giá trị thu nhập bình quân đạt 173 triệu đồng/1 ha canh tác. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,8%, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao và cải thiện.

Các cấp Mặt trận đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đặc biệt là các xã khó khăn, các phấn đấu hoàn thành Nông thôn mới. Tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả; có sức lôi cuốn mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động Nhân đạo từ thiện, Đền ơn đáp nghĩa, “Ngày vì người nghèo”, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đã được các cấp Mặt trận từ huyện đến cơ sở khơi dậy, huy động được nhiều nguồn lực. Trong 05 năm, đã thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 334 Nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo có nhà hư hỏng nặng trị giá 4,812 tỷ động, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, khẩn trương đại hội đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, trong đó, hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn khóa X, gồm 61 đại biểu. Tại phiên họp thứ nhất, UBMTTQ Việt  Nam huyện Sóc Sơn đã hiệp thương bầu ra TT UBMTTQ huyện gồm 4 ông, bà; trong đó, ông Vương Nguyên Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBMTTQ huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ  2019-2024.


Đức Khiêm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t