Đống Đa chủ động công tác ứng phó sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (09:33 16/05/2019)


HNP - Nhằm chủ động công tác ứng phó sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, UBND quận Đống Đa vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, quận yêu cầu các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy.
 
Duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ trong ngày, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời thông tin cảnh báo, tham mưu đề xuất báo cáo UBND Quận tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống, ứng phó sự cố và khắc phục hậu quả thiên tai. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Quận và các phường. Tổ chức hiệp đồng, phối hợp và kiện toàn lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các đơn vị thành viên BCH PCTT&TKCN Quận và các phường đảm bảo lực lượng, trang thiết bị cần thiết sẵn sàng chờ lệnh điều động; thường xuyên thông tin, báo cáo UBND Quận để chỉ đạo kịp thời.
 
Thông qua kế hoạch nhằm chủ động trong công tác ứng phó sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ các phòng, ban, cơ quan chức năng, UBND các phường, các đơn vị liên quan trên địa bàn quận Đống Đa triển khai công tác ứng phó sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Xây đựng kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kiện toàn tổ chức lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, chủ động phòng ngừa các tình huống có thể xảy ra, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, khắc phục kịp thời hậu quả khi có thiên tai, sự cố nghiêm trọng xảy ra; nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t