Thanh Oai tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết (09:33 16/05/2019)


HNP - Ngày 13/5, UBND huyện Thanh Oai có Kế hoạch số 620/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Y tế theo dõi tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn huyện, phối hợp với Trung tâm y tế tham mưu cho UBND huyện các biện pháp phòng chống dịch SXH tại các xã, thị trấn. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh  SXH của các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn. Trung tâm Y tế thực hiện các biện pháp chuyên môn kỹ thuật về giám sát, điều nhật tình hình dịch hàng ngày báo cáo Ban chỉ đạo huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội. Phối hợp với các xã, thị trấn điều tra xử lý triệt để ca bệnh, ổ dịch đúng quy trình. Đảm bảo chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại Trạm y tế. Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi khu vực ổ dịch và khu vực nguy cơ. Tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các xã, thị trấn, tại các khu vực có ổ dịch, những khu vực có nguy cơ cao như khu thuê trọ, công trường xây dựng, đình, đền, chùa, chợ, trường học và khu vực ổ dịch cũ nhằm đề xuất can thiệp không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan, bùng phát.
 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh vào các đợt tổ dịch diệt bọ gậy, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh. Chỉ đạo đài truyền thanh huyện và đài phát thanh 21 xã, thị trấn tuyên truyền các dịch bệnh mùa hè đặc biệt là SXH, sởi, tay chân miệng,... tăng cường tuyên truyền, giáo dục sức khỏe với các hình thức phong phú và đa dạng để người dân có ý thức tự phòng bệnh, phối hợp phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là với dịch bệnh SXH. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác y tế học đường, vệ sinh học đường. Tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh các biện pháp phòng chống SXH, vận động và hướng dẫn các em học sinh tự thực hiện diệt muỗi, diệt bọ gậy tại hộ gia đình và tại cộng đồng. Các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng chống SXH.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t