Huyện Ba Vì: Nhiều hợp tác xã gắn việc củng cố với xây dựng nông thôn mới (15:05 17/05/2019)


HNP - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, huyện Ba Vì đã tập trung củng cố, phát triển các hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và đến nay đã thu được những kết quả rõ nét.

Ông Nguyễn Đình Dần, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM hiện nay thì một trong 19 tiêu chí có vai trò hết sức quan trọng là tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí 13), xã đạt chuẩn về NTM thì HTX phải hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực trên địa bàn.

Để các xã đáp ứng được tiêu chí trên, UBND huyện Ba Vì đã ban hành Văn bản số 98/UBND-KT ngày 22/6/2016 chỉ đạo triển khai thực hiện và đánh giá tiêu chí số 13 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM; tổ chức hội nghị với HTX thuộc các xã xây dựng NTM 2016 để bàn về các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 13 và giao cho các cơ quan phục vụ nông nghiệp huyện đôn đốc, hướng dẫn các HTX hoàn thành tiêu chí số 13.

Theo ông Nguyễn Đình Dần, các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì đã và đang phát huy được vai trò tích cực, tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hầu hết các HTX nông nghiệp đều tổ chức điều hành dịch vụ thủy lợi, việc kiên cố hóa kênh mương va giao thông nội đồng được quan tâm chú trọng, đầu tư xây dựng. Các HTX ngày càng đóng vai trò quan trọng, chủ động hình thành các đội, tổ xây dựng cùng với chính quyền địa phương tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kênh mương, cứng hóa giao thông nội đồng. Một số HTX đã phối hợp cùng chính quyền đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa, xây dựng, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, góp phần tăng năng suất, chất lượng, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Bên cạnh đó, có không ít HTX trên địa bàn huyện Ba Vì đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với nhau và với các doanh nghiệp, huy động vốn góp của các thanh viên, cung ứng vật tư, giống, phân bón có chất lượng cho thành viên, hình thành các tổ sản xuất tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thành viên như việc liên doanh liên kết trong tiêu thụ nông sản, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân như: HTX Thuần Mỹ, HTX Nông nghiệp Yên Mỹ, HTX Nông nghiệp Thái Bạt, HTX Nông nghiệp Phong Vân, HTX Nông nghiệp Đồng Thái, HTX Nông nghiệp Ba Trại, HTX Nông nghiệp Yên Bài,... Qua đó, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, thực hiện hoàn thành nhiều tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM của huyện Ba Vì.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t