Đại hội MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ V (19:16 14/05/2019)


HNP - Ngày 14/5, Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Toàn cảnh Đại hội


Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm địa bàn trọng tâm để tổ chức các hoạt động; chăm lo củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban công tác Mặt trận. Thông qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, củng cố lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước.
 
MTTQ quận đã tích cực phối hợp triển khai, tuyên truyền thực hiện tốt Đề án số: 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 05/5/2015 của UB Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận tổ quốc Việt Nam”; tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, văn hóa ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tuyên truyền thực hiện “Quy tắc ứng xứ của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội" và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Quận đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nguyện vọng của nhân dân, định hướng dư luận nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Duy trì hiệu quả đội ngũ cộng tác viên Quận và cơ sở, định kỳ tổ chức giao ban và định hướng nội dung trọng tâm để kịp thời nắm bắt tình hình; tổng hợp, báo cáo MTTQ Việt Nam thành phố và lãnh đạo quận.
 
Hàng năm, có trên 68% - 78% số tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa và từ 85,7% - 89% số gia đình đạt Gia đình văn hóa. Đặc biệt, trong 5 năm qua, toàn quận đã vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 1 tỷ đồng, trích quỹ xây mới 2 nhà ở với tổng số tiền 160 triệu đồng, sửa chữa 31 nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền 1 tỷ 042 triệu đồng. Giúp 113 hộ nghèo phát triển sản xuất với số tiền 709,8 triệu đồng,... Việc quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ cho người nghèo thiết thực, đúng đối tượng, không thất thoát, góp phần từng bước xóa nghèo bền vững.
 
Công tác cứu trợ, thực hiện chương trình an sinh xã hội được đẩy mạnh. Trong 5 năm, đã vận động nhân dân quyên góp ủng hộ các tỉnh bị thiên tai, bão lụt với số tiền 7,256 tỷ đồng; Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 10 tỷ đồng.
 
Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ quận sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ quận phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu vận động quỹ “Vì người nghèo” hàng năm, đảm bảo không tái nghèo, không phát sinh hộ nghèo. Phối hợp xây dựng và sửa chữa nhà cho từ 10-15 hộ cận nghèo, hộ chính sách khó khăn,...

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật