Tuyên truyền Bộ chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm (14:07 17/05/2019)


HNP - UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về tuyên truyền Bộ chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện sẽ tuyên truyền về các nội dung chỉ số CCHC: Chỉ số CCHC cấp huyện được xác định trên 9 nội dung, 50 tiêu chí và 118 tiêu chí thành phần; Chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn được xác định trên 9 lĩnh vực, 35 tiêu chí và 50 tiêu chí thành phần; Chỉ số CCHC đối với cấp xã, thị trấn được xác định trên 5 lĩnh vực, 19 tiêu chí và 48 tiêu chí thành phần; Tuyên truyền về phương pháp đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC cũng như tuyên truyền về quy trình đánh giá, chấm điểm.

Về hình thức, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh, truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền trực quan. Đồng thời, tuyên truyền thông qua mạng xã hội, thông tin truyền thông: Đưa nội dung tuyên truyền lên trang facebook, nhóm zalo của đơn vị để tuyên truyền, đảm bảo tính kịp thời và rộng rãi; Tuyên truyền tại các hội nghị, các buổi tọa đàm, tập huấn công tác CCHC,...


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t