Thường Tín tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (15:58 14/05/2019)


HNP - Nhằm tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, ngày 10/5, UBND huyện Thường Tín có Văn bản số 377/UBND-KT để tổ chức, triển khai, thực hiện.

Theo đó, UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý ngay tình trạng gia súc, gia cầm chết trôi nổi trên hệ thống kênh mương, ao hồ, ruộng canh tác bỏ cộ,... và tổ chức thực hiện tiêu hủy theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của các cấp, các ngành.
 
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thực hiện việc chôn lấp, tiêu hủy lợn chết lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo hướng dẫn tại văn bản số 77/CV-CNTY ngày 08/3/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc cung cấp thông tin và bổ sung hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi; văn bản số 1025/BTNMT-TCMT, ngày 11/3/2019, của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi. Kiểm tra các hố đã chôn lấp tiêu hủy lợn chết, lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đắp bờ vây đối với hố bị ngập nước, đắp lại vị trí đã bị sụt lún và khử trùng tiêu độc đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường.
 
Các cơ quan, ban, ngành chức năng của huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao giao phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi. Tham mưu các biện pháp, giải pháp để UBND huyện chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng chống dịch và bảo vệ môi trường trong phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật