Huyện Quốc Oai: Công khai tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020 (14:38 14/05/2019)


HNP - Ngày 10/5, UBND huyện Quốc Oai ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND, triển khai tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020.

Theo đó, đối tượng và độ tuổi dự tuyển: Trẻ có độ tuổi từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi. Ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Trường hợp số trẻ đăng ký học vượt quá quy định Điều lệ trường mầm non, số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ giáo viên, nhóm, lớp và diện tích tối thiểu 1,5m2/trẻ. Thời gian tuyển sinh từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7/2019.

Đối với tuyển sinh vào lớp 1: Phương thức tuyển sinh là xét tuyển. Đối tượng và độ tuổi dự tuyển: Trẻ 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1. Thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7/2019. Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2019. Sau ngày 18/7/2019, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2019.

Tuyến sinh vào lớp 6: Phương thức tuyển sinh là xét tuyển. Đối tượng và độ tuổi dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học. Độ tuổi dự tuyển: Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Những trường hợp đặc biệt: Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học; học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định. Thời gian tuyển sinh: Đối với các trường THCS tuyển sinh theo phương thức xét tuyển trực tuyến từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7/2019. Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2019. Sau ngày 18/7/2019, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2019.

Tuyển sinh vào các trường ngoài công lập: Không phân tuyến tuyển sinh. Tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của mỗi trường, nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý theo đúng quy định, báo cáo UBND huyện. Căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường. Các trường phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh trước khi làm thủ tục nhập học. Các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định. Thời gian tuyển sinh từ 26/5 đến ngày 12/7/2019.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật