Bắc Từ Liêm: Ban hành Quy chế Giải thưởng “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm" (14:40 14/05/2019)


HNP - UBND quận Bắc Từ Liêm vừa ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về Quy chế Giải thưởng “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm của quận Bắc Từ Liêm”.

Theo đó, Quy chế này quy định về đối tượng áp dụng, tiêu chí, trình tự thủ tục, số lượng, hình thức và thẩm quyền xét khen thưởng “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm của quận Bắc Từ Liêm”. Giải thưởng được Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm xét tặng nhằm tôn vinh và ghi nhận thành tích, công lao đóng góp của các cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có cống hiến cho phong trào phòng, chống tội phạm của quận Bắc Từ Liêm; từ đó động viên, giáo dục, nêu gương trong cộng đồng dân cư, để khuyến khích, tạo động lực phát huy tinh thần xung kích, dũng cảm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Đối tượng xét tặng là cá nhân (quần chúng nhân dân, cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên... đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài quận Bắc Từ Liêm) có đóng góp xuất sắc cho phong trào phòng, chống tội phạm của quận Bắc Từ Liêm và đạt các tiêu chí theo quy định.

Giải thưởng được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, khắc phục khó khăn, nguy hiểm để tham gia tích cực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc nói chung và phong trào phòng, chống tội phạm nói riêng hoặc có hành động mưu trí, dũng cảm, có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Quận. Được các cấp tặng ít nhất 01 Bằng khen hoặc 02 Giấy khen (trong đó có 01 Giấy khen về thành tích đột xuất trong phòng, chống tội phạm) về các thành tích đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Giải thưởng được trao tặng và công bố vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8) hàng năm.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật