Đảm bảo 100% người có công quận Long Biên được chăm sóc sức khỏe (14:44 14/05/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách người có công trên địa bàn quận năm 2019.

Theo đó, UBND quận đặt mục tiêu: 100% đối tượng chính sách người có công trên địa bàn quận được chăm sóc sức khỏe, lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại Trạm Y tế phường, kịp thời phát hiện và điều trị bệnh; 14/14 phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng chính sách người có công 1 lần/năm. Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách người có công.


Để triển khai thực hiện, quận Long Biên sẽ rà soát, thống nhất danh sách đối tượng chính sách người có công trên địa bàn quận; Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho 100% đối tượng chính sách người có công trên địa bàn.

Đồng thời, tổ chức khám sức khỏe và và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 100% đối tượng chính sách người có công ở 14/14 phường: Duy trì công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách người có công trên tại các Trạm Y tế; cấp phát thuốc và các dịch vụ y tế, chuyển tuyến bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật đối với những người bị bệnh.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng chính sách người có công tại các phường 01 lần/năm, cử cán bộ y tế đến nhà khám và cấp quà cho người ốm, yếu không đến điểm khám được (hoàn thành trước 15/7/2019); Lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại các Trạm Y tế phường cho 100% đối tượng chính sách người có công trên địa bàn (Theo quy định của Bộ Y tế).

Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách người có công trên địa bàn quận: Huy động sự tham gia của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quận (đặc biệt là các đơn vị thành viên Ban quân dân y quận) trong triển khai khám sức khỏe định kỳ; sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách người có công trên địa bàn quận.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật