Đông Anh: Tăng cường tuyên truyền mục tiêu xây dựng huyện thành quận vào năm 2020 (09:52 13/05/2019)


HNP - UBND huyện Đông Anh vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND thực hiện tuyên truyền mục tiêu xây dựng huyện Đông Anh thành Quận vào năm 2020 và là trung tâm của đô thị thông minh.

Theo kế hoạch đề ra, huyện sẽ tăng cường tuyên truyền về kết quả đánh giá huyện Đông Anh theo 3 nhóm tiêu chí so với quy định về Quận theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể: Nhóm tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội (gồm 6 chỉ số); Nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng phát triển đô thị (21 chỉ số); Nhóm so sánh hiện trạng kinh tế - xã hội các xã, thị trấn so với tiêu chí cấp phường, phải rà soát (tổng số 18 chỉ số).

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền kết quả triển khai một số Đề án thành quận quan trọng đã được Huyện hoàn thành như: Xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu của chính quyền đô thị; Phát triển hạ tầng giao thông, xử lý nước thải theo tiêu chí đô thị; Trồng và quản lý cây xanh; Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng theo hướng đô thị,... Tuyên truyền 9 nhóm giải pháp để triển khai, tổ chức thực hiện, trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp: Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội; Công tác giải phóng mặt bằng; Gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị của miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời được Huyện coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với Chương trình Tuyên truyền thay đổi hành vi về một mục tiêu chung đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành Quận vào năm 2020, huyện đặt chỉ tiêu 100% các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, nhà trường nắm được nội dung kế hoạch và ban hành kế hoạch thực hiện của cấp, ngành mình. 100% người dân trên địa bàn Huyện được tiếp nhận thông tin về việc triển khai các Đề án thành phần, từng bước hiện thực hóa việc xây dựng huyện Đông Anh thành Quận.

Đối với Chương trình Tổ chức cuộc thi “Thôn, tổ dân phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, huyện đặt chỉ tiêu 100% các thôn, tổ dân phố, UBND các xã, thị trấn tham gia cuộc thi và thực hiện nghiêm túc các nội dung, mục tiêu đặt ra trong cuộc thi. 100% người dân sinh sống, lao động, học tập tại các thôn, tổ dân phố được tiếp nhận thông tin về cuộc thi và tham gia hưởng ứng tích cực các nội dung trong cuộc thi. 100% các thôn, tổ dân phố có sự thay đổi tích cực, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng thôn, tổ dân phố “Sáng - xanh - Sạch - Đẹp”.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật