Sóc Sơn: Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường (09:29 16/05/2019)


HNP - Thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã thực hiện có hiệu quả “bài toán” phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Đây là mục tiêu xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Nhiều chuyển biến tích cực

Nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn trong phát triển kinh tế, nhất là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Sóc Sơn đã có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế binh quân của huyện mấy năm qua duy trì hơn 10,58%/năm. Đáng nói, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, giá tỷ trọng ngành nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản ổn định. Tuy nhiên, song hành với phát triển kinh tế là vấn đề ô nhiễm môi trường cũng trở nên bức thiết. Lâu nay, ở một vài địa phương trên địa bàn huyện, môi trường tự nhiên bị ảnh hưởng xấu từ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người. Khu xử lý rác thải Nam Sơn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm…

Để hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường, hằng năm huyện Sóc Sơn đã đưa nội dung này vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của huyện. UBND huyện cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và kế hoạch thực hiện. Các cơ sở đảng ban hành nghị quyết, định hướng UBND cùng cấp triển khai thực hiện tốt đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường. Đặc biệt, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân các sự kiện lớn về môi trường, như Ngày môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...

Đáng chú ý, nhằm bảo vệ nguồn nước và môi trường, hằng năm, UBND huyện Sóc Sơn đã phối hợp với các sở, ngành của thành phố Hà Nội tiến hành khảo sát, triển khai các chương trình, dự án cấp nước sạch cho nhân dân; triển khai lồng ghép các chương trình, đề án, như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng “Tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp nở hoa kiểu mẫu”; vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.

Ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, nhờ thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ môi trường, huyện Sóc Sơn đã có 20/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đáng nói, hiện nay, 100% người dân đã được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 45% hộ dân đã được tiếp cận sử dụng nguồn nước sạch. Ý thức về vệ sinh môi trường của người dân trên địa bàn từng bước được cải thiện. Các xã, thị trấn đã thành lập tuyến đường tự quản do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân quản lý. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn huyện được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 95%.

Ngoài ra, huyện Sóc Sơn đã triển khai thực hiện sâu rộng, mạnh mẽ các chương trình, kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng các đoạn đường nở hoa, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường như: Cải tạo ao, hồ, trồng thêm vườn hoa mới, đoạn đường tự quản, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào cuối tuần đã được triển khai. Kết quả, đến nay, đã nhân rộng ra 26 xã, thị trấn với tổng số 73 đoạn đường nở hoa do phụ nữ, thanh niên trồng và chăm sóc; 39 tuyến đường, đoạn đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; 28 điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch, đẹp và thân thiện với môi trường. Huyện cũng đã xây dựng được 3 tuyến đường đường bích họa.... đem lại cho bộ mặt nông thôn mới của các xã được khang trang, sạch đẹp.

Nhờ được các sở, ngành thành phố giúp đỡ, người dân huyện Sóc Sơn đã thực hiện tốt nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng và lắp đặt các thùng chứa vỏ thuốc tại ruộng nhằm tránh tình trạng vứt vỏ thuốc bừa bãi ảnh hưởng đến nguồn nước, đất và sức khỏe của nhân dân. Các cơ sở chăn nuôi lớn của huyện cũng được vận động chuyển ra xa khu dân cư và xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm ô nhiễm môi trường. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp chuyển sang mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ...

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Theo định hướng, huyện Sóc Sơn trở thành đô thị vệ tinh ở phía Bắc thành phố Hà Nội. Để sớm đạt được mục tiêu đề ra, trong phát triển kinh tế, huyện đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm khoảng 18,5%; cơ cấu giá trị sản xuất trên địa bàn đến năm 2020: Công nghiệp và xây dựng 80%, dịch vụ 19%, nông nghiệp 1%. Cùng với phát triển kinh tế, huyện Sóc Sơn tập trung cho công tác cải thiện hoạt động bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải sinh hoạt hiện nay ở nông thôn; bảo đảm, 100% chất thải công nghiệp và 90% chất thải sinh hoạt đều được thu gom và xử lý tập trung; tăng tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch tập trung đạt 95% vào năm 2020…

Ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết thêm, hướng tới phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, huyện Sóc Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho người dân nâng cao trách nhiệm, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; phân loại, thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định; sử dụng công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách; thu gom, tập kết vỏ lọ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật về nơi quy định. Huyện cũng đẩy mạnh các hình thức, hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc bảo đảm cung cấp, sử dụng nước sạch, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường sống tại gia đình, vệ sinh môi trường nông thôn; bảo vệ, sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Sóc Sơn sẽ huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, như: Trồng cây xanh, xây dựng các đoạn đường nở hoa, tuyến đường kiểu mẫu... Hằng tuần, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa với phong trào “Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. Đoàn Thanh niên, các trường học, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục mở nhiều chiến dịch tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường bằng các hình thức sinh hoạt cộng đồng, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ tranh về bảo vệ nguồn nước và môi trường...

Đi đôi với khuyến khích các dự án đầu tư có công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, thời gian tới, huyện Sóc Sơn cũng tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và nguồn nước, có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t