Quốc Oai: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch nông thôn (09:57 13/05/2019)


HNP - UBND huyện Quốc Oai vừa rà soát công tác triển khai các dự án nước sạch trên địa bàn huyện. Đây là một trong những địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội có tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch còn thấp.

Theo đó, về kết quả triển khai các dự án nước sạch, thực hiện chủ trương của UBND thành phố giao, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Ngọc Hải thực hiện đầu tư cấp nước 3/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quốc Oai. Đến nay, công ty này đã hoàn thành 3/3 xã, thị trấn cấp nước sạch cho người dân.

Tương tự, Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam thực hiện đầu tư cấp nước 16/21 xã với công xuất từ 12.000 đến 44.500m3/ngày đêm. Hiện nay, công ty đã hoàn thành hệ thống cấp nước 13/16 xã, còn 3 xã chưa triển khai thực hiện là xã: Phú Cát, Hòa Thạch, Đông Yên. Ngoài ra, Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam đã lắp đặt tuyến ống và cung cấp nước sạch sông Đà cho 2 cụm công nghiệp Ngọc Liệp và Yên Sơn cung cấp nước sạch cho 27 doanh nghiệp. Riêng xã Phú Mãn của huyện Quốc Oai thực hiện dự án nước sạch theo Chương trình 134, theo đó số hộ dân lắp đặt đồng hồ là 200 hộ gia đình.

Hiện nay, với tổng số 16/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được cung cấp nước sạch sông Đà, đáp ứng nhu cầu cho 82% tổng số hộ dân trên địa bàn huyện. Số lượng hộ dân đã lắp đặt là 23.204 đồng hồ, đạt 53,2%.

Tuy nhiên, trong quá triển khai, huyện Quốc Oai gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: 3 xã chưa triển khai thi công đường ống nước sạch, có địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa thớt, kinh phí đầu tư lớn, hiệu quả đầu tư thấp, nên khó khăn trong việc đôn đốc nhà thầu tiếp tục triển khai. Nhân dân trên địa bàn huyện kiến nghị nhiều về việc đóng góp kinh phí mua đồng hồ nước.

Trước thực trạng trên, huyện Quốc Oai đã có một số giải pháp, như: Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND của UBND huyện Quốc Oai ngày 11/12/2018 về việc vận động, tuyên truyền và giao chỉ tiêu cho các cấp, các ngành phấn đấu tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch sông Đà; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành hệ thống nước sạch của các nhà đầu tư nước sạch; đôn đốc Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam triển khai thi công tuyến ống cấp nước phục vụ 3 xã Đông Yên, Phú Cát và Hòa Thạch.

Ngoài ra, để tăng tỷ lệ người dân đăng ký lắp đặt đồng hồ và sử dụng nước sạch sông Đà, UBND huyện Quốc Oai đề nghị UBND thành phố Hà Nội hướng dẫn việc thu tiền lắp đặt đồng hồ nước của nhân dân.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật