Hoàn Kiếm tiếp tục phát huy hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (09:31 16/05/2019)


HNP - Từ đầu năm đến nay, việc thực hiện QCDC trong các loại hình mới tại quận Hoàn Kiếm đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn của quận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ CB, CC, VC, người lao động nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ quận, phường phối hợp cùng chính quyền và các phòng, ban, ngành đoàn thể quận làm tốt các hoạt động chăm lo đòi sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, nâng cao ý thức tự giác chấp hành và tham gia giữ gìn TTĐT, TTATGT, VSMT VSATTP - tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm TTĐT, VSMT.

Hội LHPN quận tích cực tham gia giữ gìn TTĐT TTATGT VSATTP, VSMT, tổ chức 02 đợt ra quân kiểm tra chéo vệ sinh môi trường tại 18 phường trên địa bàn quận. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 124 tuyến phố do Hội phụ nữ tự quản. Quý I/2019, các cấp Hội phụ nữ đã làm tốt việc quản lý các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH và tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia tiết kiệm tại Chi hội và duy trì mức 85% hội viên tham gia.

LĐLĐ quận đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tổ chức Hội nghị CBCC và Hội nghị Người lao động. Quý I/2019, 83/83 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC,VC (đạt 100%), trong đó, 83/83 đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân (đạt 100%); 165/332 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động (đạt 49,7%) và có 135/332 doanh nghiệp xây dựng Quy chế Hội nghị Người lao động (đạt 40,1%), 112/332 doanh nghiệp có TƯLĐTT (đạt 33,7%), 42/332 doanh nghiệp tổ chức đối thoại (đạt 12,6%), 39/332 đơn vị xây dựng quy chế đối thoại (đạt 11,7%).

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tiếp tục hoạt động hiệu quả, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, thực hiện QCDC trong công tác GPMB, TTXD, TTĐT, thuế. Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư phối hợp với tổ dân phố, tổ chức hội nghị ở tổ dân phố tham gia đóng góp ý kiến vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở đã góp phần giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Tại các phường, đã kiện toàn Ban TTND, nhiều hoạt động giám sát của MTTQ, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đối với chính quyền, CB, CC, đảng viên trong các lĩnh vực thực thi pháp luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát thực hiện các công trình phúc lợi được thực hiện có hiệu quả.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được chính quyền phường tập trung thực hiện; các đơn vị rà soát, bổ sung các quy chế, quy định về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan và giải quyết công việc có liên quan đến nhân dân; niêm yết các chế độ, chính sách, hướng dẫn về thủ tục, quy trình giải quyết công việc, mẫu các loại văn bản, thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến giúp nhân dân giao dịch được thuận lợi; nghiêm túc công khai các TTHC, tài chính, thuế, thu chi các quỹ do nhân dân đóng góp công khai chương trình kế hoạch công tác, tạo thuận lợi cho việc giám sát của nhân dân; những kiến nghị, đề xuất tại các cuộc họp tổ dân phố, địa bàn dân cư và tại các cuộc tiếp xúc cử tri có liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân; các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân đều được chính quyền phường quan tâm giải quyết kịp thời góp phần đảm bảo ANTT ở địa bàn dân cư.

Đáng chú ý, việc xây dựng và thực hiện QCDC trong các loại hình mới có nhiều chuyển biến. Việc thực hiện QCDC trong công tác bồi thường GPMB có nhiều chuyển biến, làm tốt việc tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp, niêm yết công khai các văn bản liên quan đến việc thu hồi đất, nguồn gốc đất, cơ chế chính sách GPMB trình tự thủ tục thực hiện, phương án đền bù...

Việc thực hiện QCDC trong lĩnh vực TTĐT tiếp tục được quan tâm. UBND 18 phường đã công khai các vi phạm và kết quả xử lý vi phạm về TTĐT, VSMT. Duy trì hoạt động của Tổ công tác liên ngành quận thực hiện kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm, trái phép, các phương tiện dừng đỗ sai quy định, các tụ điểm phức tạp kinh doanh lấn chiếm hè, đường phố, các vi phạm vứt xả rác bừa bãi. Trong Quý 1/2019, toàn quận đã xử lý 3.429 trường hợp vi phạm TTĐT, TTATGT, VSMT, phạt tiền 1,35 tỷ đồng; xử phạt 16 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy ước, quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn tại đơn vị; chỉ đạo UBND quận rà soát, sửa đổi QCDC trong công tác quản lý TTĐT, TTXD.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường với với Nhân dân trên địa bàn phường năm 2019. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Tổ chức các hội nghị phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và tiếp tục thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban chấp hành Trung ương về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t