Long Biên tăng cường tuyên truyền về công tác Dân vận (21:09 14/04/2019)


HNP - Ngày 9/4, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 185-KH/QU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949-15/10/2019); 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019); 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2019).

Theo đó, về nội dung, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trong đó, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung sâu sắc của bài báo “Dân vận” (Ngày 15/10/1049) do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết; 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước”; Tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chuyên đề học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Việc triển khai thực hiện năm Dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào Dân vận khéo năm 2019.
 
Tổ chức hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện công tác Dân vận của Đảng gắn với thực hiện năm Dân vận chính quyền; Vai trò của Tổ dân vận trong việc thực hiện 6 quy chế dân chủ do quận ban hành; Việc triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh gắn với chủ đề công tác năm của quận, nhiệm vụ của địa phương năm 2019. Phát huy vai trò Dân vận tiếp tục thực hiện tốt các nội dung năm Dân vận chính quyền 2019.
 
Bên cạnh đó, tham gia Hội thi “Dân vận khéo” năm 2019 cấp Thành phố vào tháng 10/2019. Tăng cường tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở: Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, kip thời tham mưu, đề xuất, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân;

Đôn đốc, khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở; đánh giá kết quả thực hiện năm Dân vận chính quyền 2019; kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua mô hình Dân vận khéo; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng dân vận cho đội ngũ cán bộ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết biểu dương tôn vinh các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác dân vận của Đảng; Công nhận, khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2019 của các địa phương, đơn vị; Rà soát, tổng hợp, đề xuất cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2019 cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp dân vận của Đảng.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật