Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 (15:12 12/04/2019)


HNP - Hai ngày 11 và 12/4, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024, có chủ đề: “Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp huyện Gia Lâm trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Dự Đại hội có 179 đại biểu chính thức đến từ 22 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.


Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tôn giáo.

MTTQ các cấp đã phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân; MTTQ huyện đã tổ chức phát động nhiều phong trào, cuộc vận động có chiều sâu thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", “Vì người nghèo”, tăng cường tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở; thực hiện tốt chính sách tôn giáo, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chức năng giám sát và phản biện xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện được đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì (lần 2); 02 cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND thành phố; 02 Bằng khen Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 01 Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và xã hội; 03 Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội; 01 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp Thành phố; 08 Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các sở ngành Thành phố, Huyện ủy, UBND huyện.

Đại hội đã thảo luận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 08 chỉ tiêu chủ yếu, 03 khâu đột phá, 04 nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố; đồng chí Nguyễn Huy Việt, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới trong công tác Mặt trận của huyện Gia Lâm nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, các đồng chí lãnh đạo đề nghị Mặt trận các cấp huyện Gia Lâm luôn bám sát các chương trình công tác của Huyện ủy - UBND huyện, luôn gần dân, sát dân để đưa ra các chương trình công tác sát thực. Trong đó, MTTQ các cấp huyện Gia Lâm cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ; cần phải xây dựng tổ chức Mặt trận theo hướng thực chất, đồng thời, phải là hình ảnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các giai cấp, các tôn giáo; tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì phát động.

Đại hội MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXI đã hiệp thương bầu 63 đại biểu vào Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI đã họp phiên thứ Nhất bầu các chức danh theo quy định; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được bầu làm Chủ tịch MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024.


Trang Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật