Thường Tín tổ chức các hoạt động tổ chức ngày truyền thống Dân vận (14:45 12/04/2019)


HNP - Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949-15/10/2019); 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019), 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2019), Huyện ủy Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch số 205-KH/HU để tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Huyện ủy Thường Tín giao Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung sâu sắc của bài báo “Dân vận" do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây 70 năm; truyền thống 89 năm công tác dân vận của Đảng và tư tưởng “Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyên đề học tập và làm theo Hồ Chí Minh năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận; việc triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền”, quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo”, nhất là những kết quả, kinh nghiệm và điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Tăng cường tổ chức các hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện công tác dân vận của Đảng gắn với thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Khuyến khích các đơn vị, các xã, thị trấn, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy vận động đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và nhân dân sưu tầm hiện vật, tư liệu có giá trị về quá trình hình thành và phát triển công tác dân vận của Đảng qua các thời kỳ.
 
Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, trực tiếp lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đôn đốc, khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền" 2018 và triển khai năm 2019, kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật