Hoàn Kiếm tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi (22:04 09/04/2019)


HNP - Ngày 3/4, Quận ủy Hoàn Kiếm ban hành Chỉ thị số 29-CT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu cấc cấp ủy đảng, chinh quyền, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố về tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố. Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; phát huy mạnh mẽ vai trò của cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh sản phẩm thịt lợn trên địa bàn quận với nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tránh hoang mang trong xã hội và đặc biệt phải tuyên truyền, giải thích sâu rộng để người dân hiểu đúng về bệnh dịch tả lợn Châu Phi, không “quay lưng” lại với thịt lợn, tránh gây thiệt hại không đáng có cho ngành chăn nuôi.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, UBND quận chỉ đạo UBND 18 phường và các phòng, ngành đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm thịt lợn; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với hành vi kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không đảm bảo an toàn theo quy định.

Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận. Khi phát hiện có sự xâm nhiễm dịch tả lợn Châu Phi trên đia bàn quận cần báo cáo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn gương mẫu thực hiện; tích cực phối hợp, hỗ trợ các các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Giám sát chặt chẽ, phát hiện thông báo cho cơ quan chức năng các cơ sở, các hộ kinh doanh vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t