Ứng Hòa: Triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, mua bán người (14:23 09/04/2019)


HNP - UBND huyện Ứng Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2019.

Theo đó, huyện đặt chỉ tiêu phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kéo giảm từ 5-7% tội phạm xâm hại trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em so với năm 2018; đảm bảo 100% các vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành đều được phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời. Tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Đảm bảo 100% đơn thư, tin báo tố giác tội phạm liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình và mua bán người được tiếp nhận, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền phân loại, giải quyết. Phấn đấu kiềm chế và kéo giảm từ 10-15% tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, đặc biệt không để hình thành, tồn tại những ổ, nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc gây án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Để triển khai kế hoạch đạt kết quả, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với mọi lứa tuổi. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, củng cố lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học,... để lực lượng này kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm, có biện pháp giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, tập trung vào những gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Phát huy vai trò của gia đình, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở về quản lý giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật sớm tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội…


Thu Huyền


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật