"Nghi lễ Kéo co Ngồi" quận Long Biên được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (08:10 09/04/2019)


HNP - Sáng 8/4, UBND quận Long Biên tổ chức đón nhận Bằng UNESCO ghi danh "Nghi lễ Kéo co Ngồi" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.  


Nghi lễ “Kéo co ngồi” đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2014. Tháng 12/2015, Kéo co truyền thống châu Á đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại dưới tên “Nghi lễ và trò chơi kéo co”, do 04 quốc gia Campuchia, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam cùng đệ trình. Theo hồ sơ đề nghị của Việt Nam, UNESCO công nhận “Nghi lễ và trò chơi kéo co” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho 4 tỉnh: Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, trong đó, có Kéo co Ngồi đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. 
 
Phó Chủ tịch UBND Quận Đinh Thị Thu Hương cho biết, thời gian tới, Quận tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy, giáo dục truyền thống để các di sản, bảo vật được phát huy giá trị, xứng đáng với danh hiệu đã được công nhận. Đặc biệt, quận nghiên cứu quy hoạch khu di tích, nâng tầm giá trị xứng với bản thể di tích tiêu biểu cấp quốc gia. Đồng thời, xây dựng phương án quảng bá giá trị để đền Trấn Vũ là điểm nhấn quan trọng gắn với các tuyến du lịch của quận Long Biên, trong vùng, liên vùng.
 
* Cũng trong sáng nay, Quận ủy Long Biên tập huấn duy trì, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho 150 học viên là lãnh đạo và cán bộ chuyên trách ISO các ban đảng, đoàn thể Quận và Đảng ủy 14 phường.
 
Các học viên tham gia đã được hướng dẫn và trao đổi về phương pháp duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 bám sát 04 tiêu chí: Tiếp cận theo quá trình; chuẩn hóa, quy trình hóa các quá trình; vận hành hệ thống theo mô hình cải tiến liên tục; quản lý rủi ro. Đồng thời, được hướng dẫn chuẩn hóa tài liệu theo Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương. Qua tập huấn, các học viện từng bước nâng cao công tác quản lý và chất lượng công việc tại đơn vị.
 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Huy Thắng yêu cầu các Ban đảng, đoàn thể quận và Đảng ủy các phường sau tập huấn sẽ rà soát tài liệu, cập nhật, bổ sung, thay đổi và theo dõi việc tuân thủ các quy định tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của từng đơn vị; xây dựng, nhận định rủi ro, lập kế hoạch chi tiết để giải quyết các rủi ro đó và định kỳ phải đánh giá được hiệu lực của giải quyết rủi ro.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t