Đống Đa tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân (22:03 09/04/2019)


HNP - Ngày 5/4, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 602/UBND-VP về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Theo đó, Quận yêu cầu Chủ tịch UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nhất là trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai,... Chủ trì rà soát lại các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đặc biệt lưu ý giải quyết, trả lời đơn và báo cáo kết quả đối với các vụ việc tồn đọng, các vụ việc do các cơ quan của Trung ương, Thành phố, Quận chuyển theo thẩm quyền. Không để tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp kéo dài, trở thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn phường. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ ít nhất 01 ngày (Thứ 5) trong tuần tại trụ sở UBND phường. Thực hiện nghiêm việc ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo, các văn bản trả lời đơn phản ánh, kiến nghị khác của công dân theo quy định pháp luật.
 
Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận chủ động rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền quận; tích cực hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường xử lý, giải quyết các vụ việc theo lĩnh vực quản lý được giao. Phối hợp với Ban Tiếp công dân quận rà soát đầy đủ các nguồn đơn trước khi tham mưu báo cáo kết quả giải quyết đơn đến các cơ quan đã chuyển đơn về quận.
 
Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng Ban Tiếp công dân quận rà soát tổng thể đơn thư tồn đọng trên địa bàn quận để kịp thời phối hợp với Thanh tra quận đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết, trả lời đơn của công dân. Bố trí công chức tiếp công dân, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân quận. Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp tình hình, kết quả tiếp công dân báo cáo lãnh đạo quận.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật