Chương Mỹ đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019 - 2020 (14:37 09/04/2019)


HNP - Ngày 8/4, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND, thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn huyện. 

Theo đó, huyện phấn đấu năm 2019, tỷ lệ tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia. Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ít nhất bằng 30% so với năm 2018.
 
Đến năm 2020, huyện phấn đấu tỷ lệ tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp chiếm ít nhất 95% số đối tượng thuộc diện tham gia. Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ít nhất bằng 30% so với năm 2019.
 
Để đạt được các mục tiêu trên, UBND huyện Chương Mỹ đề ra 6 giải pháp đó là: Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan BHXH, Chi cục Thuế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch,... trong việc chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động, xác định rõ lao động của doanh nghiệp thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là thanh tra chuyên ngành BHXH về đóng BHXH; tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có đấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. 
 
Bên cạnh đó, thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, yêu cầu tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính; cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH; tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác điều hành, quản lý BHXH.

Hoài Lưu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t