Quận Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019 (14:25 09/04/2019)


HNP - Quận ủy Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 106-KH/QU về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 gắn với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm công tác năm 2018.

Theo đó, quận sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu lực, hiệu quả, thiết thực; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề quan trọng mới phát sinh về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,... để chủ động bàn bạc, xử lý, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm chắc và định hướng tốt dư luận nhân dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác dân vận theo hướng tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát hiện sớm, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo", chú trọng kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở phường và một số loại hình mới. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân trên địa bàn; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trao đổi, tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh của người dân, tạo đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố và Quận. Thực hiện tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2019. Đồng thời, đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới mục tiêu hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật - kỷ cương; tiếp tục đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chinh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CC, VC và người lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp từ quận đến cơ sở; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường đối thoại với Nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật