Huyện Gia Lâm tổ chức giao ban khối Văn hóa - Xã hội quý I (15:06 06/04/2019)


HNP - Ngày 5/4, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị giao ban khối Văn hóa-Xã hội quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị


Trong quý I, khối Văn hoá - Xã hội, Hội đặc thù của Huyện và các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác đã đề ra. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trên các lĩnh vực. Các nhiệm vụ văn hoá, y tế, giáo dục, thương binh xã hội đạt kết quả đáng ghi nhận. Thông qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của Nhân dân; chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Những kết quả của khối góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Huyện.
 
Trong quý II, các ngành của huyện và các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 08 nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra. Trước mắt, các ngành, các xã, thị trấn tập trung khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại hội nghị giao ban; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Trên cơ sở chương trình công tác năm, các ngành khối Văn hoá - Xã hội của huyện và các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả từng nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở.

Trang Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t