HĐND quận Ba Đình: Khắc phục hạn chế trong thực hiện chức năng giám sát (20:03 07/04/2019)


HNP - Trong những năm qua, hoạt động giám sát của HĐND quận Ba Đình đã từng bước được tăng cường, đi vào nền nếp và ngày càng nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực HĐND quận, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của HĐND từ quận đến phường còn bộc lộ những bất cập, hạn chế cần được khắc phục kịp thời.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, ngoài việc thực hiện giám sát qua báo cáo và việc chất vấn tại các kỳ họp, Thường trực HĐND và các ban của HĐND đã thực hiện 24 cuộc giám sát theo chuyên đề. Nội dung các cuộc giám sát, khảo sát tập trung vào các lĩnh vực như việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, “năm kỷ cương hành chính”; “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; các vấn đề dân sinh bức xúc, quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Nhìn chung, qua các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND quận đã thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch và các quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục hướng về cơ sở, tổ chức các buổi làm việc trực tiếp tại cơ sở, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn; tăng cường giám sát đến cùng, theo dõi tình hình thực hiện các kết luận và kiến nghị của các đoàn giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa giám sát trực tiếp với giám sát qua văn bản. Phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể. Qua giám sát, khảo sát đã đánh giá khách quan kết quả đạt được, những mặt tích cực cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục, đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị để thống nhất với UBND quận chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, có giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của HĐND từ quận đến phường còn bộc lộ những bất cập, hạn chế làm cho hiệu quả giám sát của HĐND đạt được chưa cao, chưa đảm bảo đúng thực chất. Đó là đối tượng giám sát của HĐND quận theo quy định là khá rộng. Cụ thể, HĐND thực hiện quyền giám sát đối với các cơ quan của HĐND và HĐND cấp dưới, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương. Vấn đề đặt ra ở đây là HĐND giám sát Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân nhưng quy định pháp luật hiện hành lại không quy định biện pháp xử l