20 năm thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Gia Lâm:


Ổn định an ninh chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân (14:24 09/04/2019)


HNP - Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, trong 20 năm qua, huyện Gia Lâm đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các giải pháp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát triển kinh tế-xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Huyện ủy Gia Lâm đã thành lập BCĐ do Phó Bí thư Thường trực làm Trưởng ban và triển khai làm điểm tại 9 xã, thị trấn để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo. Trong 20 năm qua, huyện đã tổ chức 1.634 hội nghị nghiên cứu, quán triệt cho trên 130 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức và nhân dân nghiên cứu, học tập các văn bản về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; in và cấp phát 95.000 tờ gấp tuyên truyền nội dung chủ yếu của Pháp lệnh 34 và QCDC các loại hình đến từng hộ gia đình. Từ năm 2013 đến nay, đã kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh số 34 tại  61 lượt xã, thị trấn; kiểm tra việc thực hiện QCDC theo Nghị định 04 tại 79 đơn vị và Nghị định 60 tại 121 đơn vị. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, đã tổ chức 55 hội nghị tọa đàm chuyên đề; tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về chủ trương, chính sách, quy chế, quy định, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cá nhân trong thực hiện QCDC.

Cùng với đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây Đảng, xây dựng Chính quyền. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 44 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân; tổ chức 175 hội nghị phản biện, 1.220 cuộc giám sát; đồng thời, tổ chức hàng trăm hội nghị đối thoại chuyên đề (riêng năm 2017, tổ chức 145 cuộc).

Kết quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34, các xã, phường, thị trấn đều công khai các nội dung về kế hoạch phát triển KT-XH, quyết toán hàng năm của cấp xã; quy trình, các chế độ hỗ trợ GPMB các dự án; công khai mức vay vốn và danh sách các hộ vay vốn; rà soát, bình xét hộ nghèo, trợ cấp xã hội, cấp thẻ BHYT… Đồng thời, hàng năm, tổ chức hơn 200 hội nghị đại biểu nhân dân để người dân được bàn, đóng góp và biểu quyết về xây dựng đời sống văn hóa, quy ước của thôn, tổ dân phố. Đến nay, 192/192 thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư đã tổ chức thực hiện tốt quy ước “Văn minh-An toàn-Sạch đẹp”.

Về nội dung nhân dân giám sát, trong 5 năm từ 2013 đến 2017, Ban TTND đã giám sát 2.070 vụ, Ban GSĐTCĐ đã giám sát 1.211 công trình. Hoạt động của Ban GSĐTCĐ được thực hiện theo quy định, chất lượng giám sát từng bước được nâng lên, công trình được giám sát đảm bảo chất lượng sử dụng.

Song song với đó, huyện đã chú trọng giải quyết TTHC, thực hiện tốt quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông; niêm yết công khai 462 TTHC tại Bộ phận một cửa của huyện, UBND xã, thị trấn; 71 TTHC được đơn giản hóa; 34 TTHC đạt mức độ 3. Tại huyện, hằng năm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt từ 80% trở lên; tại xã, thị trấn, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt từ 99% trở lên; tỷ lệ đơn thư giải quyết đạt từ 80% trở lên, tỷ lệ hòa giải ở cơ sở, tổ chức hòa giải thành hàng năm đạt trên 81%.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, đảm bảo quy định pháp luật. Huyện đã duy trì tốt lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân hằng tuần tại Trụ sở UBND, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để chỉ đạo giải quyết, hạn chế những bức xúc, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Từ năm 2014 đến giữa năm 2018, UBND huyện đã tiếp 3.368 lợt công dân với 4.781 người.

Tại các doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2013-2018, LĐLĐ huyện đã phối hợp kiểm tra 357 cuộc về quản lý tài chính, tài sản công đoàn; tiếp 102 lượt người lao động, giải quyết 8/8 đơn thư kiến nghị của người lao động. Năm 2017, tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã tổ chức hội nghị người lao động đạt 65,2%. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện không xảy ra khiếu kiện, đình công đông người.

Bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC trong các loại hình khác có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 29/29 chợ được TP, huyện phê duyệt nội quy hoạt động; UBND huyện phê duyệt phương án sắp xếp ngành hàng đối với 8/16 chợ. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã thực hiện GPMB bàn giao cho chủ đầu tư 609,35ha liên quan đến diện tích thu hồi đất của 8.356 hộ. Các dự án thu hồi đất GPMB, cơ bản được nhân dân đồng thuận ủng hộ, bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án đúng tiến độ kế hoạch đề ra, tiêu biểu như các xã: Phù Đổng, Trung Mầu, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Đông Dư, Dương Xá… Trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, UBND huyện đã ban hành 12 quy trình ISO về cấp phép xây dựng, thực hiện đơn giản hóa 10 TTHC, có 5 TTHC lĩnh vực TTXD được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Số công trình được cấp phép xây dựng tăng qua các năm. Việc thực hiện QCDC trong duy trì vệ sinh môi trường đã góp phần giữ gìn môi trường trên địa bàn sạch, đẹp. Huyện đã công khai thường xuyên lịch thực hiện duy trì và quy trình thực hiện VSMT, số điện thoại, đường dây nóng của cán bộ phụ trách VSMT, công khai phí VSMT tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Năm 2017, tỷ lệ thu phí VSMT đạt 99%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 93%; tỷ lệ thôn, làng văn hóa đạt trên 81%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt trên 90%.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, Gia Lâm sẽ thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC các cấp. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, đơn giản hóa TTHC; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời bức xúc, nổi cộm của nhân dân. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt QCDC trong các loại hình và tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung QCDC trong thực hiện một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp. Kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t