Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên phát động thi đua cao điểm“Luyện quân, lập công, quyết thắng” (11:24 05/04/2019)


HNP - Sáng 5/4, Ban CHQS quận Long Biên tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Đại diện các khối LLVT quận ký kết giao ước thi đua


Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng" diễn ra từ ngày 7/4 đến 7/5/2019, với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong LLVT quận có nhận thức sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của bọn Thực dân, Đế quốc đối với đất nước ta; bối cảnh, diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua “Luyện quân, lập công, quyết thắng” có ý nghĩa hết sức quan trọng, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quận; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, thúc đẩy mọi tổ chức, cá nhân, phát huy tiềm năng sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên giành nhiều thành tích mới, làm chuyển biến toàn diện hoạt động trong cơ quan, đơn vị. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019.


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t