Đống Đa thực hiện Đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” (20:01 07/04/2019)


HNP - Nhằm thực hiện Đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, UBND quận Đống Đa vừa ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, quận đặt mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế trên địa bàn quận được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn. 100% các bệnh viện, các trung tâm y tế trên địa bàn quận có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; 100% các cơ sở y tế công lập khác trên địa bàn quận có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường.
 
Đồng thời, 100% các bệnh viện tuyến Trung ương do các Bộ, ngành quản lý trên địa bàn quận có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường. 100% các bệnh viện tư nhân có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; 80% cơ sở y tế khối tư nhân đang hoạt động có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường. 100% các cơ sở y tế đầu tư mới trên địa bàn quận phải có phương án xử lý chất thải (rắn, lỏng) đạt quy chuẩn môi trường.
 
Khuyến khích xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm, mô hình tập trung, ưu tiên xử lý chất thải y tế lây nhiễm bằng phương pháp không đốt, đặc biệt là tại các nơi phát sinh. Đến năm 2025, có 100% chất thải y tế nguy hại (rắn, lỏng) tại các cơ sở y tế trên địa bàn quận được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn.
 
Đối với các cơ sở y tế, đến năm 2020, có 100% các cơ sở y tế phải có hệ thống phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế nguy hại theo quy định; có cơ cấu tổ chức, cán bộ chuyên trách được đào tạo và có chương trình quản lý môi trường, quản lý chất thải y tế tại cơ sở theo đúng quy định. Kiểm soát được các chất thải y tế nguy hại từ nguyên liệu, vật liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị,... đầu vào cho đến chất thải phát sinh, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, và xử lý cuối cùng; có nhân viên được đào tạo về vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải và thu gom, vận chuyển chất thải theo đúng quy trình đã được quy định và được trang bị đủ phương tiện bảo hộ lao động.
 
Để đạt mục tiêu, quận sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý môi trường, quản lý chất thải y tế cho đối tượng là cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường và y tế tại các phòng, ban và UBND các phường. Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ các phòng, ban, đoàn thể, UBND các phường, cán bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng về việc quản lý chất thải tại các cơ sở y tế; Công bố công khai danh sách các cơ sở y tế có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong công tác quản lý môi trường, quản lý chất thải y tế tại trụ sở UBND phường, nhà văn hóa các tổ dân phố...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t