Thanh Oai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20:05 07/04/2019)


HNP - Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận “Thành phố Vì hòa bình” (16/7/1999-16/7/2019), ngày 01/4, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Thanh Oai có Văn bản số 19/HĐTĐKT-NV để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, giá trị lịch sử của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; về thành tựu đổi mới của Thủ đô sau 20 năm được UNESCO công nhận “Thành phố Vì hòa bình”; Tổ chức phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề của năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.
 
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về ý nghĩa, giá trị lịch sử của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoặc các chương trình văn hóa, văn nghệ với các ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Thủ đô Hà Nội; các hoạt động thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ (tập trung từ 01/5/2019 đến 02/9/2019); Gặp mặt, biểu dương, giao lưu điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp.
 
Gặp mặt, biểu dương, giao lưu điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp và tổ chức gắn biển, đăng ký gắn biển cấp Thành phố các công trình, sản phẩm (vào dịp 19/5/2019, 16/7/2019 và 02/9/2019); Kịp thời phát hiện và biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t