Hội nghị lần thứ 17, BCH Đảng bộ quận Long Biên khóa III (09:13 05/04/2019)


HNP - Sáng 4/4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

Bí thư Quận ủy Đỗ Mạnh Hải phát biểu tại Hội nghị


Trong quý I, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.614 tỷ đồng, đạt 28% dự toán. Chi ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 247,2/2.082,306 tỷ đồng, đạt 11,9% dự toán. Quận đã ứng vốn ngân sách quận thực hiện các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù 18,485 tỷ đồng, giải ngân 18,485/18,485 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Trong quản lý trật tự xây dựng, đã cấp được 683 giấy phép xây dựng. Tổng số công trình phát sinh xây dựng 614 công trình, trong đó, 612 công trình xây dựng có phép, đạt tỷ lệ 99,6%, 02 công trình xây dựng không phép đã được xử lý; Cấp 124 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ngoài kế hoạch 2019; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 18% (36/200 GCN) so với kế hoạch năm.

Cùng với đó, công tác CCHC tiếp tục được thực hiện tốt. Trong quý I năm 2019, UBND quận tiếp nhận 3.070 hồ sơ TTHC (trong đó 1.744 hồ sơ dịch vụ công với tỷ lệ nộp trực tuyến 100%), đã giải quyết 2.767 hồ sơ, đạt tỷ lệ 90,13%; 303 hồ sơ đang trong hạn giải quyết; tỷ hệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100%. UBND các phường tiếp nhận 15.228 hồ sơ (Trong đó: 3.215 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4), đã giải quyết 14.646 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,17%; 582 hồ sơ đang trong hạn giải quyết; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Trong quý II, quận Long Biên sẽ triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đối với các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm, dự án trường học, dự án tạo nguồn lực phát triển. Trong đó, đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Đảm bảo tiến độ giải ngân dự án. Đồng thời, chỉ đạo và hoàn thành các nội dung kế hoạch thực hiện chủ đề quận năm 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn quận; triển khai việc thực hiện kế hoạch “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”.

Đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn quận. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phân tuyến học sinh phục vụ cho công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020. Xây dựng và duy trì các mô hình đảm bảo ATTP tại bếp ăn tập thể trường học, tuyến phố và cộng đồng.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t