Ba Vì lên kế hoạch tái bản, bổ sung hợp nhất 3 cuốn lịch sử Đảng bộ huyện (15:57 04/04/2019)


HNP - Huyện ủy Ba Vì vừa ban hành Kế hoạch số 193-KH/HU về tái bản, bổ sung hợp nhất 3 cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Ba Vì giai đoạn (1929-1945), (1945-1954), (1954-2008) và bổ sung nội dung lịch sử Đảng bộ huyện từ năm 2009 đến năm 2020.

Việc tái bản, bổ sung hợp nhất 3 cuốn lịch sử Đảng bộ huyện nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về sự hình thành, phát triển của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ, các chặng đường lịch sử. Từ đó, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện trong quá trình xây dựng và phát triển từ khi có Đảng lãnh đạo.

Theo đó, nội dung dự kiến của cuốn lịch sử tái bản, bổ sung sẽ được xây dựng có kết cấu gồm 5 chương: Chương I: Vùng đất và con người Ba Vì; Chương II: Đảng bộ huyện ra đời, lãnh đạo nhân dân tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp (1947- 1954); Chương III: Đảng bộ dân dân huyện Ba Vì cùng cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975); Chương IV: Đảng bộ huyện Ba Vì cùng nhân dân cả nước tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1975-1985); Chương V: Đảng bộ huyện Ba Vì lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới (1985-2020).

Để đảm bảo xây dựng cuốn lịch sử theo kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan Thường trực chuẩn bị nội dung, tham mưu ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn; phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng cuốn lịch sử; các phòng, ban, ngành và địa phương, cơ quan trên địa bàn huyện có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong việc cung cấp tư liệu, tổ chức sưu tầm, biên soạn và phát hành.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t