Bảo đảm ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện Phúc Thọ (15:55 04/04/2019)


HNP - Ngày 01/4, UBND huyện Phúc Thọ ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố năm 2019. 

Theo đó, huyện đặt mục tiêu 100% các xã, thị trấn triển khai công tác bảo đảm ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. 100% Ban chỉ đạo huyện, xã, thị trấn được bồi dưỡng kiến thức về quản lý ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Trên 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố thuộc diện không có giấy đăng ký kinh doanh cam kết ATTP và trên 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy đăng ký kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. 100% người chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại các xã, thị trấn được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP. 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố được kiểm tra, giám sát theo quy định và thực hiện xét nghiệm nhanh ATTP.
 
Theo đó, huyện yêu cầu Ban chỉ đạo công tác ATTP từ huyện đến các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tổ chức giao ban định kỳ hàng quý đánh giá công tác ATTP và triển khai các nhiệm vụ. Rà soát, tổng hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố theo từng loại hình. Thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo ATTP kiểm tra hàng tháng, quý và đột xuất đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bữa cỗ tập trung đông người.
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm, cách lựa chọn thực phẩm an toàn, thực trạng điều kiện đảm bảo ATTP tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đài truyền thanh của huyện và xã 2 lần/tuần. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các cụm dân cư hoặc lồng ghép vào các hội nghị. Tuyên truyền qua hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu.
 
Bên cạnh đó, tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn kiểm tra giám sát tuyến xã, thị trấn; Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, thực hành cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến thực phẩm về các văn bản quản lý ATTP, tiêu chí ATTP, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và ký cam kết trách nhiệm đảm bảo ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t