Quốc Oai triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2019 (15:56 04/04/2019)


HNP - Ngày 29/3, UBND huyện Quốc Oai ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện năm 2019.

Theo kế hoạch, toàn huyện phấn đấu trong năm 2019 cai nghiện bắt buộc cho 11 người; cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 10 người; cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy cho 40 người; 100% người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý; 100% người nghiện ma túy áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn được tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; 100% người hoàn thành cai nghiện ma túy được quản lý sau cai với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp; 100% số người nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề, đào tạo nghề; 50% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm; 70% cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy, lực lượng tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện cơ sở được đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, cai nghiện ma túy...

Để đạt chỉ tiêu đề ra, huyện sẽ nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của nhân dân và gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện và giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện thực hiện các biện pháp phòng, chống tái nghiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các xã, thị trấn và các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện tại cộng đồng, tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ sau cai nghiện tại cộng đồng. Tích cực phát huy vai trò của lực lượng Tình nguyện viên trong công tác tuyên truyền toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS.

Đồng thời, tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Phấn đấu tổ chức cai nghiện cho 80% người nghiện ma túy có trong danh sách quản lý với các biện pháp, hình thức phù hợp. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về chỉ tiêu cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy vượt 10% so với chỉ tiêu Thành phố giao.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t