Sóc Sơn: Phấn đấu cai nghiện cho 105 người trong năm 2019 (13:52 04/04/2019)


HNP - Ngày 29/3, UBND huyện Sóc Sơn có Kế hoạch số 105/KH-UBND triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện năm 2019.

Theo kế hoạch, năm 2019, huyện phấn đấu: Tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các biện pháp, hình thức phù hợp; cai nghiện ma túy bắt buộc cho 26 người; cai tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy 82 người và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 17 người. 100% người nghiện ma túy áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn được tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. 100% người hoàn thành cai nghiện ma túy được quản lý sau cai với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp. 100% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề; 50% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm, hỗ trợ tín dụng, tạo việc làm cho 20 người sau cai nghiện. 70% cán bộ làm công tác quản lý sau cai tại các xã, thị trấn, lực lượng Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, huyện sẽ tập trung nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của nhân dân và gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện phòng chống tái nghiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. Tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác quản lý sau cai tại cộng đồng. Phấn đấu vận động, tổ chức cai nghiện cho 80% người nghiện, người sử dụng ma túy có trong danh sách quản lý với các biện pháp, hình thức phù hợp.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t