Quận Tây Hồ: Tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai (13:53 04/04/2019)


HNP - Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tãng số người nghiện mới; thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị cai nghiện, đó là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch 117/KH-UBND của UBND quận Tây Hồ về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2019.

Cụ thể, quận phấn đấu cai nghiện ma túy bắt buộc cho 36 người; cai tự nguyện 50 người; cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 20 người; hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho 08 người sau cai nghiện. 100% người nghiện ma túy được áp dụng biện pháp giáo dục tại phường được tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadoen. 100% người hoàn thành cai nghiện ma túy được quản lý sau cai với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp. 100% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề; 50% số người có nhu cầu được tư vấn việc làm; các phường hỗ trợ việc làm cho 08 người sau cai nghiện (01 người/phường). 100% cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy, lực lượng Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện cơ sở được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, cai nghiện ma túy,...

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, quận tập trung nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của nhân dân và gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện ma tuý đi cai nghiện và giúp đỡ người sau cai nghiện phòng chống tái nghiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp quận, phường, các phòng, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý; Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện tại cộng đồng, tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện tai cộng đồng; Tích cực phát huy vai trò của lực lượng tình nguyện viên trong công tác tuyên truyền với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS; Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai tại cộng đồng.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t