Thường Tín triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy 2019 (15:34 03/04/2019)


HNP - Nhằm triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy 2019, UBND huyện Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, huyện đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của nhân dân và gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện và giúp đỡ người sau cai nghiện phòng, chống tái nghiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chinh quyền các cấp từ huyện đến xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.
 
Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện tại cộng đồng, tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện tại cộng đồng. Tích cực phát huy vai trò của lực lượng tình nguyện viên trong công tác tuyên truyền toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Tổ chức cai nghiện cho 80% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các biện pháp, hình thức phù hợp.
 
Phấn đấu có 100% người nghiện ma túy áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn được tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hoặc tham gia chương trình liệu trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. 100% người hoàn thành cai nghiện ma túy được quản lý sau cai với các hình thức quản ỉý, giám sát, tư vấn phù hợp. 100% số người nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề; 50% số người nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm. 80% cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy, lực lượng Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện các xã, thị trấn được đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, cai nghiện ma túy...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t