Thường Tín thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019 (15:58 04/04/2019)


HNP - Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019, UBND huyện Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, huyện đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định về công tác điều tra, truy tố, xét xử; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Đẩy mạnh công tác phát hiện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới; ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân và người thân của họ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam.
 
Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, từ đó nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
 
Phấn đấu ít nhất 50% người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến mua bán người; trên 85% xã, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người. 100% tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; 100% thông tin liên quan mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người được xác minh theo luật định.
 
Đồng thời, 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân, được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 100% nạn nhân đã tiếp nhận được tiến hành thủ tục xác minh, xác định, bảo vệ và có nhu cầu thì được hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 100% văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người được tổ chức nghiên cứu, tổ chức thực hiện; rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung và theo dõi thi hành.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t