Huyện Gia Lâm triển khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (15:32 03/04/2019)


HNP - Ngày 27/3, UBND huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, Huyện ủy, HĐND và UBND Huyện có liên quan đến THTK, CLP với các hình thức đa dạng; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP; bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đặc biệt chú trọng vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó, tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện điều tiết một cách hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng đem lại. Thực hiện khai thác quỹ đất hai bên đường khi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm. Kiểm soát chặt chẽ hình thức đầu tư ВТ liên quan đến đất đai, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; chú trọng phát huy vai trò giám sát của MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể trong mỗi đơn vị để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP. Đẩy mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng qua Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư.

Ngoài ra, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP; Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong THTK, CLP.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật