Chương Mỹ giao dịch hồ sơ điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đạt 99,8% (19:46 02/04/2019)


HNP - Trên địa bàn huyện Chương Mỹ hiện có 1.160 đơn vị sử dụng lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử 99,8%. Hiện, còn 27 đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.

Bộ phận một cửa tại BHXH huyện Chương Mỹ


Nhằm đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, cải cách thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần giảm thời gian, giảm chi phí đi lại, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH huyện. Các cơ quan, đơn vị cần xác định giao dịch hồ sơ điện tử là khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu đến 30/6/2019 đạt 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.
 
UBND huyện cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử khẩn trương chỉ đạo đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; lựa chọn một trong các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN để được hỗ trợ, triển khai phần mềm kê khai giao dịch hồ sơ điện tử. Bên cạnh đó, UBND huyện giao BHXH huyện chỉ đạo cán bộ chuyên môn phụ trách đơn vị trực tiếp tuyên truyền, vận động hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động đăng ký, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT theo đúng quy trình thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử của BHXH TP Hà Nội hướng dẫn. Hàng tháng, tổng hợp số đơn vị sử dụng lao động mới thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN báo cáo UBND huyện.

Hoài Lưu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật