Thanh Oai triển khai thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 2019 (16:52 01/04/2019)


HNP - Ngày 29/3, BCĐ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thanh Oai ban hành Kế hoạch số 131/KH-BCĐ về triển khai thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 2019.

Theo đó, huyện phấn đấu tăng 7% hàng năm số người cao tuổi tại địa bàn được khám sức khỏe định kỳ; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Triển khai và duy trì các hoạt động mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các xã. Hoàn thiện phần mềm hệ thống thông tin quản lý và triển khai lồng ghép hệ cơ sở dữ liệu điện tử quản lý công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý dân số hiện có. 25% xã, thị trấn triển khai các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và nâng cao sức khỏe tinh thần tại cộng đồng.
 
Để thực hiện mục tiêu trên, huyện tập trung truyền thông, vận động nâng cao nhận thức của lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban, ngành, Đoàn thể các cấp; các nhà hoạch định chính sách; chức sắc tôn giáo; người có uy tín trong cộng đồng về thách thức của quá trình già hóa dân số, thực trạng và nhu cầu CSSK người cao tuổi nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, kế hoạch và đầu tư kinh phí cho các nội dung thích ứng với xã hội dân số già hóa.
 
Sản xuất, nhân bản tài liệu truyền thông sách mỏng về khỏe người cao tuổi nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cho cár các hoạt động CSSK người cao tuổi tại cơ sở, các hoạt động truyền thông hình và câu lạc bộ người cao tuổi. Tổ chức truyền thông CSSK người cao tuổi tại cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tổ chức tư vấn trực tiếp cho người cao tuổi hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm sóc và tự chăm.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật