Chương Mỹ: 100% xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 (10:28 02/04/2019)


HNP - Sau Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Đồng Phú nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra vào tháng 10/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024. Qua 5 tháng triển khai, tính đến nay, 32/32 (100%) xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Đồng Phú


Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và Hiệu quả”, Đại hội MTTQ Việt Nam các xã thị trấn đã tiến hành đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2019 - 2024; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018,... Đặc biệt, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là hiệp thương thống nhất cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ khóa XVIII. 
 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn được chuẩn bị chu đáo, diễn ra theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiêu chuẩn về nhân sự và đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực. Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam huyện đang tập trung chuẩn bị các bước phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2019-2024, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2019.

Hoài Lưu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật